Jabatan Jumlah (Orang)

Status

Kepala Sekolah

1

ASN
Tenaga Pendidik

9

ASN
Guru Tidak Tetap

29

GTT
Guru Honor

10

Honor Sekolah
Tenaga Kependidikan

5

Honor Sekolah
Petuga Perpustakaan

2

Honor Sekolah
Petugas Kebersihan

2

Honor Sekolah
Penjaga Malam

1

Honor Sekolah
Penjaga Parkir

1

Honor Sekolah
Pesuruh

1

Honor Sekolah
Jumlah

61